Breidablikkveien 3B

4017 Stavanger

515 80 080

* Fysioterapiklinikken

post@fysioterapiklinikken.no

Individuell coaching

INDIVIDUELL COACHING

Hva er Coaching?

Coaching kan beskrives som prosesser for å frigjøre og utvikle enkeltmenneskets potensiale. Coaching vi tilbyr bygger sin coachingpraksis på en coaching-modell fra et anerkjent utdanninsinstitutt, Coaching Training Institute, CTI. CTI er annerkjent og godkjent gjennom International Coaching Federation, ICF.

Co- Active Coaching"- modellen er utviklet i USA av The Coaches Training Institute (CTI). Modellen baserer seg på at coaching er en allianse mellom en coach og en klient hvor begge parter bidrar aktivt. Vårt syn på klienten er at den er naturlig kreativ, ressurssterk og hel. Det er ingen ting som skal "fikses", klienten har selv svarene på hvordan han/hun best mulig kan leve sitt liv. Coachen er katalysatoren som gjennom bruk av sine verktøy og metoder, henter frem disse svarene, samt motiverer klienten til handling. Det vektlegges å bruke riktig verktøy og metode utfra type problemstilling og utfordring,og utifra hvilken læremåte som er best for klienten.

Hva gjør en Coach?

Coachens viktigste egenskaper for å fremme en vellykket prosess er effektfull lytting, effektfulle spørsmål og utfordringer,og effektfull og annerkjennede tilbakemeldinger. I tillegg bruker coachen intuisjonen for bl.a. å kunne "lese mellom linjene" det usagte eller ubevisste.

et eksempel på coaching prosess

Behovet for en coachingprosess kan ha sitt utgangspunkt I en helt konkret problemstilling, som for eksempel “hvordan holde gode presentasjoner og skape best mulig kontakt I store forsamlinger” (personen har kanskje angst for å snake I forsamlinger). Behovet for coaching kan også være av en mer generell karakter, som f.eks. bedre kommunikasjonen med de ansatte, med kollegaer etc., få mer balanse mellom job og privatliv eller ha en profesjonell sparringspartner over en bestemt tidsperiode hvor løpende problemstillinger blir løst.

Coaching har ikke som mål å være terapeutisk og "reparere". Likevel kan effekten av coaching være så kraftig for klienten at den kan oppleves som terapeutisk.

En typisk coachingprosess består ofte av 12 sesjoner som strekker seg over 3-4 måneder, hver sesjon er på 45 minutter. Den første innledende samtalen har en varighet på ca. 1.5 timer. Denne samtalen gir coachen og coacheen rom for å bli kjent, og skape et tillitsforhold. Videre startes også en kartlegging og vurderingsprosess hvor grunnlaget for videre arbeid legges. I løpet av de 2-3 første samtalene etableres og klargjøres målene for denne prosessen. Hva er det som kan hindre deg i å nå disse målene? Dette tas opp i bevisstheten og bearbeides. Klienten`s styrker kartlegges og blir en viktig del av drivkraften gjennom prosessen. Handlingsplaner etableres og følges! Med andre ord - disiplin er en avgjørende faktor for å skape deg de endringene du ønsker deg.

Coachingprosessen følger som regel denne syklusen:
1. Gjennomgang av utførte handlinger
2. Revurdering - Hva har skjedd av synlige endringer? Har det skjedd andre forandringer i omgivelsene som kan påvirke prosessen?
3. Refleksjon og bearbeiding
4. Revurdere målene - har det skjedd endringer i betingelsene for å nå målene som er satt? Må noe justeres? Tilleggsmål?
5. Handling - ny oppgave til neste gang.

En viktig del av coachingprosessen er å aktivt jobbe for å skape de ønskede endringene også mellom coaching-timene. Denne "hjemmeleksen" bør ikke nødvendigvis være så tidkrevende, men kan ha karakter av å bryte egne barrierer eller bevisstgjøre seg selv om eget handlings- og reaksjonsmønster i gitte situasjoner.

Hvorfor coaching?

Målet med coachingprosessen er å skape varige ønskede endringer, derfor er det viktig at prosessen strekker seg over tid slik at ny adferd og ny kunnskap blir fullt ut implementert og dermed en naturlig del av personens fremtidige måte å være og handle på. Mye av prosessen rettes mot "å være i forandring". - Og forandringen, den kan starte her og nå!

Coaching gir tilfredse medarbeidere med mindre stress, økt arbeids glede og bedre prestasjon. Coaching støtter medarbeiderne I å utvikle sego g bli ennå bedre til å håndtere hverdagens oppgaver og utfordringer.

Vi har et stort spekter av nyttige verktøy. Det er viktig å bruke riktig verktøy og metode utfra type problemstilling og utfordringer, og utfra hvilken læremåte som er best for kunden.

Coachens viktigste egenskaper for å fremme en vellykket prosess er effektfull lytting, effektfulle spørsmål og effektfull tilbakemelding. I tillegg bruker coachen intuisjonen for blandt annet å kunne "lese mellom linjene" det usagte eller ubevisste

 Toppidrettsutøvere bruker 98% av sin tid på trening og coaching og 2% på konkurranse. - Hvor mye tid bruker du på coaching for å oppnå suksess?

 


 

Fysioterapi

Fysioterapi har dokumentert effekt på en rekke helseplager. Vi behandler blant annet:...

Pilates

høst 2016 (oppstart uke 34)  Mandag Tirsdag Onsdag...

Akupunktur

Akupunktur , gammel kinesisk medisinsk behandlingsteknikk som går ut på å...

Coaching / veiledning

Fysioterapiklinikken tilbyr veiledning eller coaching til enkeltpersoner eller i gruppe....
© Fysioterapiklinikken