Breidablikkveien 3B

4017 Stavanger

515 80 080

* Fysioterapiklinikken

post@fysioterapiklinikken.no

Fysioterapi

Fysioterapi har dokumentert effekt på en rekke helseplager. Vi behandler blant annet:

 • Behandling og opptrening etter operasjon
 • Opptrening etter slag/nevrologiske lidelser
 • Rygg- og nakkesmerter
 • Bekken- og hofteproblematikk
 • Kjevesmerter
 • Hodepine
 • Belastningslidelser
 • Betennelser i muskel-/skjelettapparatet
 • Knesmerter
 • Fot-, ankel- og håndleddsmerter
 • Skulderproblematikk
 • Idrettskader

/editor_files/flyer_side2.jpg

Fysioterapi har dokumentert effekt på en rekke helseplager.

Vi behandler blant annet: Fysioterapi utføres av fagpersoner med offentlig godkjenning/autoraisasjon. Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste innen kommunehelse tjenesten.

fysioterapautens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioteraputen behandler individuelt og gruppevis. Forskjellige teknikker og grep, treningsformer, samt informasjon og veiledning benyttes. Målet er å fremme endringsprosesser hos pasienten for å fjerne eller lindre smerte, bedre eller opprettholde funksjonsevnen på kort eller lang sikt.

Det teoretiske grunnlaget er forankret i naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap, samt erfaringsbasert kunnskap. teoretisk ogpraktisk/klinisk kunnskap danner grunnlag for forståelse og behandling av smerter, plager og nedsatt funksjon.


Både fysiske og psykiske belastninger kan nedfelles kroppslig. I tillegg til skader og sykdommer, kan livssituasjon og erfaringer samt sosiale og kulturelle forhold føre til plager og funksjonsnedsettelse.

Du kan lese mer på www.fysioterapi.net

Behandlingsfilosofi:fysioterapiklinikken har som mål å ivareta hele mennesket. behandlingen legges opp i samråd med parienten på bakgrunn av undersøkelse og funksjonsvurdering (hjemme, jobb, fritid).

Våre terapauter samarbeider tett med fastlege, kiropraktor og andre aktuelle samarbeidspartnere for å sikre en helhetlig og god oppfølgning.

Egeninnsats og aktiv pasientdeltakelse står sentralt i vår tilnærming.

"Et problem eies av den som ønsker endring. Vil en forandre situasjonen, må en selv gjøre noe med det."

/editor_files/flyer_side3.jpg

 


 

Fysioterapi

Fysioterapi har dokumentert effekt på en rekke helseplager. Vi behandler blant annet:...

Pilates

høst 2016 (oppstart uke 34)  Mandag Tirsdag Onsdag...

Akupunktur

Akupunktur , gammel kinesisk medisinsk behandlingsteknikk som går ut på å...

Coaching / veiledning

Fysioterapiklinikken tilbyr veiledning eller coaching til enkeltpersoner eller i gruppe....
© Fysioterapiklinikken